> Процедура 3 – Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

ДАТА: 27.03.2015 г/ АОП НОМЕР: 01564-2015-0002
Вид на процедурата: Открита процедура по ЗОП
Име: Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене
Описание: Изграждане на кула със система за видеонаблюдение на района и навременно по безжичен път подаване на тревожни сигнали за събития. Кулата е с височина 25 м. В спецификацията са посочени техническите изисквания и условия за влаганите материали при извършване на строително-монтажните работи.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/04/2015 17:00

> Процедура 3 - Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Протоколи и доклади на комисията “Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Съобщение за отваряне на ценови оферти – 27.04.2015 г Протокол 1 – 27.04.2015 г Протокол 2 – 01.06.2015 г Решение

Read More
> Процедура 3 - Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене

Документация за участие “Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене”

Документация Техническа спецификация Технически проект част Архитектура Технически проект част Геодезия Технически проект част Електро Технически проект част Инженерна Геология

Read More