Протоколи и доклади на комисията „Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Съобщение за отваряне на ценови оферти – 27.04.2015 г

Протокол 1 – 27.04.2015 г

Протокол 2 – 01.06.2015 г

Решение класиране – 12.06.2015 г

 

Документация за участие „Изграждане на противопожарна кула на територията на Община Чупрене“

Документация

Техническа спецификация

Технически проект част Архитектура

Технически проект част Геодезия

Технически проект част Електро

Технически проект част Инженерна Геология

Технически проект част Конструктивна

Технически проект част ПБЗ

Технически проект част Пожарна Безопасност

Технически проект част Технологична