Обща информация

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИ МЕРКИ В АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА КМЕТСТВО С.РЕПЛЯНА

Тип на процедурата: събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП

Връзка към АОП