Публична покана с предмет Доставка на сметосъбиращ камион за нуждите на Община Чупрене

Публична покана с предмет Доставка на сметосъбиращ камион за нуждите на Община Чупрене

Публична покана – публикувана на 09.03.2015

Документация- публикувана на 09.03.2015

Протокол – публикуван на 11.05.2015

Comments are closed.