Обща информация

Решение храни ОП 3

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Решение прекратяване храни

Обявление храни 2019Решение храни 2019

Документация храни 2019-1Документация храни 2019-2

ОБРАЗЦИ ЧУПРЕНЕ-2019

Ценово предложение -ОП1Ценово предложение-ОП2Ценово предложение-ОП3

Ценово предложение-ОП4Ценово предложение-ОП5Ценово предложение-ОП6

espd-request-1

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1Протокол 2 храни