Обща информация

Решение прекратяване на процедураОбявление АОП–прекратяване

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Въпроси-отговори №1Въпроси отговори № 2

 

Документация за участие

Обявление СМР ВиК, Решение СМР ВиКespd-request

КСС

Образци СМР Чупрене

документация СМР

Част ПБ-Горни ЛомЧаст ПБЗ-Горни ЛомЧаст ПУСО-Горни Лом

Част ПБ-Долни ЛомЧаст ПБЗ-Долни ЛомЧаст ПУСО-Долни Лом

Част ПБЗ-РеплянаЧаст ПБ-РеплянаЧаст ПУСО-Репляна

Част ПБЗ-СредогривЧаст ПБ-СредогривЧаст ПУСО-Средогрив

Част Водоснабдяване Горни Лом-1Част Водоснабдяване Горни Лом-2

Част Водоснабдяване Горни Лом-3Част Водоснабдяване Горни Лом-4

Част Геодезия-Горни Лом

Част водоснабдяване Долни Лом-1Част водоснабдяване Долни Лом-2

Част Водоснабдяване Долни Лом-3Част Водоснабдяване Долни Лом-4

Част Геодезия Долни Лом

Част водоснабдяване Репляна -1Част водоснабдяване Репляна-2

Част Водоснабдяване Репляна-3Част Геодезия Репляна

Част Водоснабдяване Средогрив-1Част Водоснабдяване Средогрив-2

Част Водоснабдяване Средогрив-3Част Геодезия Средогрив