Протоколи и доклади на комисията

Протокол №1

Протокол №2

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2

Протокол №1

Договор за обществена поръчка

вива консулт 06

гид-г консулт

Глобал консулт вс

енергоконсулт – петрич

инвестконтрол – 99

интерконтрол 2000

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056301

Линк на обявата в АОП

Разяснения по документацията за участие

Разяснение

Обява

Архитектура

Част Архитектурна

ВиК

Част ВИК

ВП

Част ВП

Електрическа

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Конструктивна

Обреден дом – записка

Обреден дом – челен лист

Segment 001 of ОВК

Segment 002 of ОВК

Част ОВК

ПБЗ

Част ПБЗ

План – строителни отпадъци

Част План за управление на строителните отпадъци

Пожарна безопасност

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №5

Протокол 4

Протокол №3

Протокол 2

Протокол 1

Обща информация

Съобщение за прекратяване възлагането на обществена поръчка по реда на чл. 193 от ЗОП

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056120

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056122

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056119

Документация за участие

Техническо задание – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Техническо задание – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Техническа спецификация – doc

Образци – doc

1_3_KSS_obrazec_obrazovanie

Проект на договор – doc