Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за изменение на Решение №4 от 30.01.2017 за определяне на изпълнител на обществената поръчка

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение №4 за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Договор за обществена поръчка

Договор №166 – 2016

Договор №189 – 2016

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка-ID761942

Обявление за възложена поръчка – ID 759234

Договор

ценово предложение – rar

Предложение за изпълнение на поръчката екодин еоод – rar

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759490

Договор

Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759510

Договор

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП

Решение за определяне на изпълнител