Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9057648

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №1

Протокол №2

Договор за обществена поръчка

Договор и Анекс по обособена позиция №1

Договор и Анекс по обособена позиция №2

Договор и Анекс по обособена позиция №3

Договор и Анекс по обособена позиция №4

Обща информация

Съобщение

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056301

Линк на обявата в АОП

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спецификация – doc

obrazci.obiava.parking obreden dom – doc

proekt na dogovor _parking grobishten park – doc

Копие на 1_3_KSS

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2

Протокол №1

Договор за обществена поръчка

вива консулт 06

гид-г консулт

Глобал консулт вс

енергоконсулт – петрич

инвестконтрол – 99

интерконтрол 2000

Разяснения по документацията за участие

Разяснение

Обява

Архитектура

Част Архитектурна

ВиК

Част ВИК

ВП

Част ВП

Електрическа

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Конструктивна

Обреден дом – записка

Обреден дом – челен лист

Segment 001 of ОВК

Segment 002 of ОВК

Част ОВК

ПБЗ

Част ПБЗ

План – строителни отпадъци

Част План за управление на строителните отпадъци

Пожарна безопасност

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ