Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Техническа спецификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спесификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спесификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Техническа спецификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №2

Протокол №1

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 4

Протокол №3

Протокол 2

Протокол 1

Обща информация

Съобщение

DOKLAD_EnEf_ Iztok_9

DOKLAD_EnEf_Iztok_14

DOKLAD_EnEf_Iztok_15

DOKLAD_EnEf_Iztok_16

DOKLAD_EnEf_Iztok-7-8-10

DOKLAD_EnEf_Samuil_4,5,6

DOKLAD_EnEf_Samuil_7,8,9

TPapsort_Iztok_7,8,10

TPasport_Iztok_9

TPasport_Iztok_14

TPasport_Iztok_15

TPasport_Iztok_16

TPasport_Samuil_4,5,6

TPasport_Samuil_7,8,9

Разяснения по документацията за участие

Разяснение по документация

Обща информация

Съобщение за изпращане на покани

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – ID 9054967

Партиден №00212

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

tehnicheska spesifikatcija – doc

Образци – doc

proekt na dogovor – doc

1_3_KSS_obrazec_blagoustroyavane_3OP – xls

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Tehnicheska_specifikacia – doc

Образци – doc

proekt na dogovor – doc

1_3_KSS_obrazec_2OP – xls

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява – pdf

Договор за обществена поръчка

Договор №72

Договор №73

Договор №74

Договор №75

Договор №76

Договор №77

Договор №78

Договор №79

Договор №80

Договор №81

Договор №82

Документация за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

tehnicheska_specifikacia.kolarovo

obrazci.obiava.kolarovo

proekt na dogovor

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява