Текущи документи и плащания по договора

Информация за извършени плащания

Приключване / прекратяване на договора

Иформация за изпълнение на договор

Договор за обществена поръчка

Договор

Приложение 1

Приложение 2-1

Приложение 2-2

Приложение 2-3

Приложение 2-4

Приложение 2-5

Приложение 3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

reshenie

Решение за определяне на нов изпълнител

 

Протоколи и доклади на комисията

допълнение към протокол 1

протокол 1-24.10.2014

PROTOKOL-2

PROTOKOL-3

 

Обща информация

Съобщение за отваряне на цени !

Съобщение за отваряне на цени

Документация за участие

Документация 08.09.2014 г.

KSS-кулата-образец 13

Технически_проект-1

Технически_проект-2

Технически_проект-3