Решения за промяна в документацията

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация – ID 756897

Документация за участие

Документация – pdf

документация

Част – Технически спецификации

ЧАСТ -Методика за оценка

Proekt_dogovor