Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056122

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Tehnicheska_specifikacia – doc

Образци – doc

proekt na dogovor – doc

1_3_KSS_obrazec_2OP – xls

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява – pdf