Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка – ID 759490

Договор

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1

Протокол 2

Протокол 3

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Обща информация

Съобщение за отваряне на цени

Партиден номер 00212

Документация за участие

Документация – pdf

Документация – doc