Договор за обществена поръчка

Обявление за възложена поръчка-ID761942

Обявление за възложена поръчка – ID 759234

Договор

ценово предложение – rar

Предложение за изпълнение на поръчката екодин еоод – rar

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедура по ЗОП

Решение за определяне на изпълнител

Протоколи и доклади на комисията

Доклад

Протокол №3

Протокол №2

Протокол №1

Документация за участие

Документация – pdf

документация – doc

Димитър гощанов 6 блок.3

блок 18