Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти - – ID 9058364

Партиден номер 00212

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

KSS – pdf

tehnicheska spesifikatcija – doc

Образци_обява -doc

proekt na dogovor – doc

KSS