Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка !

150703083429_0001

150703083501_0001

150703083556_0001

 

Гаранции за изпълнение

Справка по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП

Справка по чл.22б,ал.2,т.16 от ЗОП

Договор за обществена поръчка

141216095414_0001

141216095522_0001

141216095621_0001

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП –

Решение 28-19-11-2014

Протоколи и доклади на комисията

 

  1. Протокол 3_18-11-2014
  2. Протокол1-13-11-14
  3. Протокол2-14-11-14
  4. Съобщение14-11-14

Документация за участие

Съобщение14-11-14Документация за участие_зимно_поддържане

Обща информация

”Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич и общинска пътна мрежа на Община Петрич за експлоатационен период 2014-2015г. по следните обособени позиции-Обособена позиция №1„Зимно поддържане и снегопочистване на улична мрежа на гр.Петрич за експлоатационен сезон 2014-2015г.”, Обособена позиция №2„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Подгорски и Марикостински район за експлоатационен сезон 2014-2015г.” и Обособена позиция №3„Зимно поддържане и снегопочистване на общинска пътна мрежа в Огражденски район за експлоатационен сезон 2014-2015г.”