Договор за обществена поръчка

Информация за сключени договори – ID 812988

Договор – Александър

Договор – Монолит

Договор – Стонас

Договор – Стройкомерс-ЕС

Информация за сключени договори – ID 789226

Договор – Стреза

Договор – Заечки

Договор – ПиЕсПи

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за избор на изпълнител

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №6

Протокол №5

Протокол 4

Протокол №3

Протокол 2

Протокол 1

Обща информация

Съобщение

DOKLAD_EnEf_ Iztok_9

DOKLAD_EnEf_Iztok_14

DOKLAD_EnEf_Iztok_15

DOKLAD_EnEf_Iztok_16

DOKLAD_EnEf_Iztok-7-8-10

DOKLAD_EnEf_Samuil_4,5,6

DOKLAD_EnEf_Samuil_7,8,9

TPapsort_Iztok_7,8,10

TPasport_Iztok_9

TPasport_Iztok_14

TPasport_Iztok_15

TPasport_Iztok_16

TPasport_Samuil_4,5,6

TPasport_Samuil_7,8,9

Разяснения по документацията за участие

Разяснение 1 31.05.2016 г.

Разяснение 2 31.05.2016 г.

Doklad konstr_ Iztok 16

Doklad konstr_Iztok 7, 8, 10

Doklad konstr_Iztok 9

Doklad konstr_Iztok 14

Doklad konstr_Iztok 15

Doklad konstr_Samuil 4, 5, 6

Doklad konstr_Samuil 7, 8, 9

разяснение 20.05.2016

Решения за промяна в документацията

решение промяна

Документация за участие

Документация Engineering коригирана

СМР Образци-коригирани

Документация

Техническа спецификация

Образци