Договор за обществена поръчка

Договор №66-2016г

Договор №67-2016г

Разяснения по документацията за участие

разяснения 31.05.2016

Документация за участие

документи към обявата

Технически спецификации обява консултиране ПРСР Петрич

Образци обява консултиране ПРСР Петрич