Разяснения по документацията за участие

Разяснение по документация

Документация за участие

Техническа спецификация

Образци

Проект на договор

tehnicheska_specifikacia.kolarovo

obrazci.obiava.kolarovo

proekt na dogovor

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява