Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци

tehnichesko zadanie

obrazci.obiava.rupite

proekt na dogovor

Копие на 1_3_KSS

sn-all (2)-Modelчаст1

sn-all (2)-Modelчаст2

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка

Номер на преписката в профил на купувача : 70/10.11.2016