Текущи документи и плащания по договора

плащане м.10.2014г.

плащания м.11.2014г.

плащания м.12.2014 г.

Приключване / прекратяване на договора

информация приключване

Одобрени експертни становища от предварителен контрол