Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (2)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (3)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (4)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (5)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (6)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (7)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (8)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (9)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (10)

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (11)

Договор за обществена поръчка

Договор №72

Договор №73

Договор №74

Договор №75

Договор №76

Договор №77

Договор №78

Договор №79

Договор №80

Договор №81

Договор №82

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1 от 03.06.2016 г.

Обща информация

съобщение за отваряне на ценови оферти

Партиден номер в РОП 00212

Документация за участие

документация за участие

Техническа спецификация- раздел IX от док.

Образци-раздел X от док.