Договор за обществена поръчка

Договор №166 – 2016

Договор №189 – 2016

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №1

Протокол №2

Обща информация

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ID 9056120

Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

техническа спесификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява