Документация за участие

ПП за благоустрояване улици

 

Поради допусната техническа грешка на страница 39 от настоящата документация , количеството на обект №10 не се чете, поради което публикуваме документацията с попълненото количесто !!!

ПП за благоустрояване улици – доп поради тех грешка