Документация за участие

Техническа спецификация – pdf

Образци – pdf

Проект на договор – pdf

Техническа спецификация – doc

Образци – doc

Проект на договор – doc