Разяснения по документацията за участие

Разяснение

Обява

Архитектура

Част Архитектурна

ВиК

Част ВИК

ВП

Част ВП

Електрическа

Част ЕЛЕКТРИЧЕСКА

Конструктивна

Обреден дом – записка

Обреден дом – челен лист

Segment 001 of ОВК

Segment 002 of ОВК

Част ОВК

ПБЗ

Част ПБЗ

План – строителни отпадъци

Част План за управление на строителните отпадъци

Пожарна безопасност

ЧАСТ ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ