Протоколи и доклади на комисията

Протокол №1

Протокол №2

протокол №2 – ново сканирано копие

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

Обща информация

Съобщение за отваряне на цени

ВАЖНО !!!
Поради нечетливост на част от текста от сканирания протокол №2 , повторно протокол №2 е качен !!!

Разяснения по документацията за участие

разяснение 15.07.2015 г.

Разяснение 12.08.2015

Отговор на запитване