Приключване / прекратяване на договора

справка за приключване на договор

Текущи документи и плащания по договора

Плащане по договор

справка за извършено плащане на 28.08.2015 г.

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Разяснение 13.12

Публична Покана

dokumentacia_ 04.12.

 

 

Одобрени експертни становища от предварителен контрол