Договор за обществена поръчка

Договор и Анекс по обособена позиция №1

Договор и Анекс по обособена позиция №2

Договор и Анекс по обособена позиция №3

Договор и Анекс по обособена позиция №4

Обща информация

Съобщение за изпращане на покани

Информация за удължаване на срока за получаване на оферти – ID 9054967

Партиден №00212

Документация за участие

Документи към обява

Техническа_спецификация_проектиране_ПРСР_Петрич_26_97_2016

Проект_на_договор_обява_проектиране_ПРСР_Петрич_26_07_2016

Образци_обява_проектиране_ПРСР_Петрич_26_07_2016

Геодезическо заснемане инв.проект с.Марикостиново т.6,12,13,18а,20,52,54,116,50 до осова т.52

Геодезическо заснемане инв.проект с.Марикостиново т.25,26,21,38 до 44

Геодезическо заснемане на инв.проект от кръстовището на Реп.път 3-198 до общ.път Петрич-Беласица

Геодезиюеско заснемане инв.проект с.Марикостиношо точка 12,11,14,15,100,58,57,63, до осова т.66

Карта планиране на мост зем.Камена

Планиране с.Габрене – Скрът

Спец.карта за улици с.Първомай

Спец.карта път с.Габрене-Златарево-Ново Село

Segment 001 of blg3164

Segment 002 of blg3164