Договор за обществена поръчка

вива консулт 06

гид-г консулт

Глобал консулт вс

енергоконсулт – петрич

инвестконтрол – 99

интерконтрол 2000

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение №21 от 20.07.2016

Решение – прекратяване

Протоколи и доклади на комисията

Протокол №3

Протокол №2

Протокол 1-надзор

Обща информация

Съобщение за отваряне на цени

Партиден номер в РОП 00212

Разяснения по документацията за участие

разяснения 20.05.2016

разяснение 18.05.2016

разяснение 16.05.2016

разяснение 14.05.2016

Разяснение от 05.05.2016

Документация за участие

Документация надзор-28.04.2016 коригирана

Образци 28.04.2016 Коригирани

Документация

Техническа спецификация

образци

Решения за промяна в документацията

решение промяна