Контакти

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Адрес: с. Братя Даскалови, ул. “Септемврийци” № 55

Работно време: от 08:00 до 16:45 часа

Телефон (04134) 2266

Ел.Поща: [email protected]