Протоколи и доклади на комисията

Протокол № 1 на комисия, назначена със Заповед на Кмета на ОбА Братя Даскалови № РД-219/22.06.2015г. за разглеждане на офертите на кандидати, участващи в обществената поръчка може да видите от тук – protokol1ot23.06.2015