Текущи документи и плащания по договора

По Договор 113 от 14.09.2015г. са извършени следните плащания: 1. На стойност 7 262.40 с ДДС на 05.10.2015г 2. На стойност 13 708.80лв с ДДС на 23.10.2015г.