Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор 42/25.05.2016 г. – 42 Обявление за приключване на договор 43/25.05.2016 г. – 43

Договор за обществена поръчка

Договор с борсов посредник dog055 Договор 43/25.05.2016 г. dogborsa043 Договор 42/25.05.2016 г. dogborsa042

Информация за сключен договор

Информация за сключен договор info-skldog

Откриване на процедура

С Решение N 04-21-10 от 04.04.2016 на Кмета на Община Братя Даскалови е открита процедура по чл.90, ал.1 от ЗОП – Решение