Уточнение към обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции”

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма “ЗОП-Мениджмънт” ЕООД с ЕИК:203067643

Изготвяне на техническо задание за обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с. Гранит, с. Г. Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с.Ч. гора, община Бр. Даскалови

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет: Изработване на технически проект за реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Братя Даскалови, с. Гранит, с. Г. Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с.Ч. гора, … Read more

Изготвяне на техническо задание за обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и за реконструкция на общински път SZR 2002 от път III-664 км 15+900 (с. Братя Даскалови) до село Верен, Община Братя Даскалови и последващо осъществяване на авторски надзор на строително-монтажните работи»

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за реконструкция на общински път SZR 1001 от път III-664 км 14+400 (с.Братя Даскалови) до село Гранит, Община Братя Даскалови и за реконструкция … Read more