Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура – решение 311