Обявление за прекратяване

Обявление за прекратяване на възложената поръчка – вижте тук – Обявление за прекратяване 40

Съобщение до “Топлоконтакт – Сливен” ЕООД

Съобщение

Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура – решение 311

Документация за участие

Obrazci-poz4 Tehnicheska-specifikacia

Покана за представяне на оферта

Покана за участие

Решение за откриване

Решение за откриване на процедура