Текущи документи и плащания по договора

По Договор 106 от 20.08.2005г. са извършени следните плащания:

Авансово плащане в размер на 52 168.13 лв с ДДС на 21.08.2015г.

Окончателно плащане в размер на 52 168.13 лв с ДДС на 21.10.2015г

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Публична покана за обществена поръчка с предмет:“Ремонт на улици в населени места на територията на Община Братя Даскалови“ – вижте тук publichapokana00256от13.07.2015

Документация за участие

Документацията за участие на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на улици в населени места на територията на Община Братя Даскалови“ може да видите от тук: dokumentacia remontnaulici