Съобщение за прекратяване

Съобщение за прекратяване: SAOBSHTENIE-PREKRATQVANE

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 от 01.08.2016г. : protokol 01.08.2016

Документация за участие

Документация: документация Образци: ОБРАЗЦИ Техническа спецификация: техническа спец превоз Проект на договори: проект на договори

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: обява превоз

Обща информация

Линк към АОП: тук Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти, линк към АОП: тук