Договор за обществена поръчка

Договор 76/ 14.09.2017год.-виж тук-договор76

Протоколи и доклади на комисията

Протокола от комисията- виж тук – protokol 07.09.2017

Информация за удължаване на срок

Информация за удължаване на срок за събиране на оферти инфо-удължаване-транспорт

Документация за участие

Документация – Документация 2017 Образци – Образци Проект на договор – Договор-проект2  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: Обява 22.08.2017 г.

Откриване на процедура

Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 година от община Братя Даскалови съгласно утвърден маршрут