Решение за завършване на процедурата

Решение РД-391/02.09.2016 г. на кмета на Община Братя Даскалови на основание чл.108, т.1, във връзка с чл.109, чл.181, ал.6 от ЗОП и във връзка с протоколите на комисията по процедурата.

Протокол 2 и Протокол 3 от работата на комисията

Протокол 2 от работата на комисията Протокол 3 от работата на комисията

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение: съобщениеВиК

Документация за участие

Документация Образци Проекто – договор Техническо задание