Оферти от фирми

Оферта  “Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Стара Загора – оферта ВиК Оферта  “Трейс Ямбол” АД – Ямбол – оферта Трейс Ямбол Оферта “Инфра Експерт” АД – София – оферта Инфра Експерт

Документация за участие

Обяснителни записки и технически спецификации – вижте тук ОЗ и ТС Образец на Количествени стойностни сметки – вижте тук образец на ксс

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна-консултация-Братя-Даскалови2017

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации “Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с. Братя Даскалови, с. Гранит, с. Горно Белево, с. Партизанин, с. Оризово и с. Черна Гора, Община Братя Даскалови” – Покана10072017

Откриване на процедура

Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Оризово,Община Братя Даскалови – 10.07.2017 г.

Уточнение към обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции”

На основание чл. 29, ал. 1 от ППЗОП и във връзка с  чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при подготовката на документация за обществена поръчка с предмет “Извършване на ремонти в населени места на територията на Община Братя Даскалови по три обособени позиции“ са участвали външни лица – фирма “ЗОП-Мениджмънт” ЕООД с ЕИК:203067643

Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук: Оферта Ватербилд ЕООД Оферта Трейс Ямбол АД оферта Инфра Експерт

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна консултация Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови 

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови“ може да видите тук: покана