Текущи документи и плащания

Извършено плащане 08.02.2016

Извършено плащане 08.12.2016

Договор за обществена поръчка

Договор за обществената поръчка –  dogovor 132 30.11.2015

Протоколи и доклади на комисията

Протокола на комисията – вижте тук protokol19.11.2015

Обща информация

Зимно поддържане, снегопочистване, опесъчяване на зеледени площи, осигуряване на проходимост при зимни условия на общинска пътна мрежа на територията на Община Братя Даскалови – 2016г

За контакти Емил Филипов -младши специалист тел:04134 22 60 /  0884 302 342

Документация за участие

Вижте тук - Dokumentatsia Zimno 2016

Техническо задание – вижте тук tehniceskozadanie

Публична покана по чл.101б на ЗОП

Вижте тук - ППокана09.11.2015

Публикувана в портала на АОП вижте тук