Протокол № 2 и 3 на комисията

Протокол № 2:протокол2 Протокол № 3:протокол3  

Съобщение за отваряне на ценовите предложения

Съобщение за отваряне на ценовите предложения – ТУК

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 от 26.07.2016г.: протокол 1 от 26.07.2016