Решение за прекратяване

Решение за прекратяване на процедура –  Решение 348

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти  – Информация за удължаване на срока Линк към АОП – тук

Документация за участие

Документация – Документация 14.07.2017 Образци – Образци Проект на договор – Договор-проект

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП: обява 14.07.2017

Откриване на процедура

13.07.2017 Специализиран превоз на деца и ученици, подлежащи на задължителна подготовка или задължително обучение през учебната 2017/2018 година от община Братя Даскалови съгласно утвърден маршрут