Документация за участие

Образци-на-форми образец на проекто-договор Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно техническа спецификация  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане

Откриване на процедура

Зимно поддържане на общинска пътна мрежа на територията на община Братя Даскалови за периода 01.01.2018 – 31.12.2018 г.