Документация за участие

Образци-на-форми образец на проекто-договор Информация за публикуване – виж тук – 04-24-34 зимно техническа спецификация  

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  – Обява зимно поддържане