Текущи документи и плащания по договора

По Договор 78 от 30.04.2015г са извършени следните плащания: 1. Авансово плащане на стойност 26 360.47 лв с ДДС в т.ч. – данъчна основа 21 967.06 лв, изплатено на 02.06.2015г и ДДС на стойност 4 393.41 лв изплатено на 12.06.2015г.  2. Окончателно плащане на стойност 61 507.78 лв с ДДС в т.ч. – данъчна основа 51256.48 лв и ДДС на стойност 10 251.30в изплатено на 06.11.2015г.   

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 от 18.03.2015г. на комисия, назначена със Заповед РД – 83/17.03.2015г. на Кмета на община Братя Даскалови – виж тук protokol1

Обща информация

За повече информация по процедурата: Община Братя Даскалови, ул.“Септемврийци“ №55-57, За: Петър Танев, Р. България 6250, с. Братя Даскалови, Тел.: 04134 2260, E-mail: [email protected], Факс: 04134 2271