Решение за прекратяване на процедурата

Решение за прекратяване на процедурата reshenie-prekratqvane

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  Obqva-preparati

Линк към АОП http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9063103

Документация за участие

Указания за участие - Ukazania-Obrazci-sait

Техническа спецификация - Tehnicheska-specifikacia-preparati

Образци Obrazci-preparati

Проекто-договор Proekt-dogovor-preparati