Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук –dogovor 090 Приложения към Договор 90: Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица Приложение 2 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3 Част ПБЗ Част ПУСО Приложение 3 Ценово предложение – … Read more

Документация за участие

Обява за събиране на оферти – обява-улица Указания за изготвяне на оферта – указания-улица Техническа спецификация – техспец-улица Проект на договор – Проект-договор Образци – Образци-улица Разрешение за строеж – PC-8 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част … Read more