Обявление за приключване на Договори

Обявления-прикл61-62-63-64

Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка - Обявление за възложена поръчка-1-2-3-5

Договори за обществена поръчка

Договор 061 - обособена позиция 1

Договор 064 - обособена позиция 5

Договор 063 - обособена позиция 3

Договор 062 - обособена позиция 2

Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) - Обявление за прекратяване на позиция 4

Решения

Решение № РД – 233/17.05.2017 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1, №2, №3, №5 - Решение 233

Решение № РД – 234/17.05.2017 г. за прекратяване на бособена позиция №4 - Решение 234

Протоколи и доклад

Протокол №2 - Протокол 2

Протокол №3 - Протокол 3

Доклад - Доклад 15.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне на цени - Съобщение-цени

Обявление за възложена поръчка – прекратена процедура

Обявление за възложена поръчка – прекратена процедура по обособена позиция №6 – ТУК

Връзка към РОП – ТУК

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по отношение на обособена позиция 6: “ Други хранителни продукти“ – вижте тук - Решение 190 за прекратяване на об.п.6

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 вижте тук - протокол 1 Хранителни продукти

Доклад  - Доклад 19.04.2017

Документация за участие

Документация и образци : Documentacia-obrazci

Техническа спецификация : Tehnicheska-specifikacia

Откриване на процедура

Решение за откриване : решение

Обявление : обявление

Линк към РОП : тук 

Обща информация

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти;

Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба;

Обособена позиция № 3: Зърнени храни и варива;

Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци, картофи и кореноплодни;

Обособена позиция № 5: Готови за консумация храни в консервиран, замразен или изсушен вид; Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти”