Обявление за възложена поръчка

Обявление за възложена поръчка – Обявление за възложена поръчка-1-2-3-5

Договори за обществена поръчка

Договор 061 – обособена позиция 1 Договор 064 – обособена позиция 5 Договор 063 – обособена позиция 3 Договор 062 – обособена позиция 2

Обявление за възложена поръчка (прекратяване)

Обявление за възложена поръчка (прекратяване) – Обявление за прекратяване на позиция 4

Решения

Решение № РД – 233/17.05.2017 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция №1, №2, №3, №5 – Решение 233 Решение № РД – 234/17.05.2017 г. за прекратяване на бособена позиция №4 – Решение 234

Протоколи и доклад

Протокол №2 – Протокол 2 Протокол №3 – Протокол 3 Доклад – Доклад 15.05.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Съобщение за отваряне на цени – Съобщение-цени

Обявление за възложена поръчка – прекратена процедура

Обявление за възложена поръчка – прекратена процедура по обособена позиция №6 – ТУК Връзка към РОП – ТУК

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение за прекратяване на процедурата по отношение на обособена позиция 6: ” Други хранителни продукти” – вижте тук – Решение 190 за прекратяване на об.п.6

Протоколи и доклади на комисията

Протокол 1 вижте тук – протокол 1 Хранителни продукти Доклад  – Доклад 19.04.2017

Документация за участие

Документация и образци : Documentacia-obrazci Техническа спецификация : Tehnicheska-specifikacia

Откриване на процедура

Решение за откриване : решение Обявление : обявление Линк към РОП : тук 

Обща информация

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения, училищния стол и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Мляко и млечни продукти; Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба; Обособена позиция № 3: Зърнени храни и варива; Обособена позиция № 4: Плодове, зеленчуци, … Read more