Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr1

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr2

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ob-pr3

Анекси към Договор

Анекс към Договор 39  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП - анекс към договор 39

Анекс към Договор 40  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП - анекс към договор 40

Анекс към Договор 41  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП - анекс към договор 41

 

 

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнен договор 28/26.04.2016 – обявление за приключване на договор за обществена поръчка obqvlenie-izpalnena2016

Договор за обществена поръчка

Договор 28 от 26.04.2016 за обособена позиция № 4

Договор 39 от 18.05.2016 за обособена позиция № 1

Договор 40 от 18.05.2016 за обособена позиция № 2

Договор 41 от 18.05.2016 за обособена позиция № 3

 

Гаранции за изпълнение

По Договор 39/18.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 1 е внесена на 18.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 3 225,84 лв.

________________________________________________________________

По Договор 40/18.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови  – Обособена позиция № 2 е внесена на 18.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 783,07 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

По Договор 41/18.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. община Братя Даскалови – Обособена позиция № 3 е внесена на 18.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 2 824,54 лв.

________________________________________________________________

По Договор 28/26.04.2016 г. за доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 4 е внесена на 26.04.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 258,23 лв.

Гаранции за участие

По Обособена позиция № 1 –  доставка на хранителни продукти на нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови  е внесена на 07.03.2016 г. гаранция за участие от „Брадърс Комерс“ ООД в размер на 500,00 лв.

На 20.05.2016 г. е възстановена на „Брадърс Комерс“ ООД гаранция за участие в размер на 500 лв.

По Обособена позиция № 1 –  доставка на хранителни продукти на нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови  е внесена на 02.03.2016 г. гаранция за участие от „Надежда 2000″ ЕООД в размер на 500,00 лв.

На 04.05.2016 г. е възстановена на „Надежда 2000″ ЕООД гаранция за участие в размер на 500 лв.

________________________________________________________________

По Обособена позиция № 2 - доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови е внесена на 07.03.2016 г. гаранция за участие от „Брадърс Комерс“ ООД в размер на 130,00 лв.

На 20.05.2016 г. е възстановена на „Брадърс Комерс“ ООД гаранция за участие в размер на 130 лв.

По Обособена позиция № 2 - доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови е внесена на 01.03.2016 г. гаранция за участие от ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“ в размер на 130,00 лв.

На 31.05.2016 г. е възстановена на ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“ гаранция за участие в размер на 130 лв.

По Обособена позиция № 2 - доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови е внесена на 02.03.2016 г. гаранция за участие от „Надежда 2000″ ЕООД в размер на 130,00 лв.

На 04.05.2016 г. е възстановена на „Надежда 2000″ ЕООД гаранция за участие в размер на 130 лв.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

По Обособена позиция № 3 – доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови е внесена на 07.03.2016 г. гаранция за участие от „Брадърс Комерс“ ООД в размер на 400,00 лв.

На 20.05.2016 г. е възстановена на „Брадърс Комерс“ ООД гаранция за участие в размер на 400 лв.

По Обособена позиция № 3 доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови е внесена на  01.03.2016 г. гаранция за участие от ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“  в размер на 400,00 лв.

На 31.05.2016 г. е възстановена на ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“ гаранция за участие в размер на 400 лв.

По Обособена позиция № 3 доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови е внесена на 02.03.2016 г. гаранция за участие от „Надежда 2000″ ЕООД в размер на 400,00 лв.

На 04.05.2016 г. е възстановена на „Надежда 2000″ ЕООД гаранция за участие в размер на 400 лв.

________________________________________________________________

По Обособена позиция № 4 -доставка на хигиенни и санитарни препарати и консумативи за нуждите на детските заведения, училищата и Домашен социален патронаж на територията на община Братя Даскалови е внесена на 01.03.2016 г. гаранция за изпълнение от ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“ в размер на 50,00 лв.

На 03.05.2016 г. е възстановена на ЕТ „Импулс – Станчо Атанасов“ гаранция за участие в размер на 50 лв.

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение поз 4

Решение за обособени позиции № 1, 2 и 3 - Решение РД -155 от 18.04.2016

Протоколи и доклади на комисията

protokol1 08.03.2016

За обособена позиция № 4

Протокол 2 от 15.03.2016

Протокол 3 комисия

За обособени позициии № 1, 2 и 3

Протокол 2Протокол 3Протокол 4Протокол Възложител и Протокол 5

 

Обща информация

Линк към АОП

Съобщение от 16.03.2016г.: saob6tenie

Съобщение от 25.03.2016 г.: saob6tenie

Документация за участие

Документацията за участие в обществената поръчка - Documentation

Откриване на процедура

Решение N РД-30 от 05.02.2016г на Кмета на община Братя Даскалови - Reshenie05.02.2016

Обявление за обществена поръчка - Obqvlenie05.02.2016

Обществената поръчка е публикувана в РОП под N 00256-2016-0001

Одобрени експертни становища от предварителен контрол