Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr2 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr3

Анекси към Договор

Анекс към Договор 39  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП – анекс към договор 39 Анекс към Договор 40  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП – анекс към договор 40 Анекс към Договор 41  на основание чл.116 ал.1 т.1 от ЗОП – анекс към договор 41    

Приключване / прекратяване на договора

Информация за изпълнен договор 28/26.04.2016 – обявление за приключване на договор за обществена поръчка obqvlenie-izpalnena2016

Договор за обществена поръчка

Договор 28 от 26.04.2016 за обособена позиция № 4 Договор 39 от 18.05.2016 за обособена позиция № 1 Договор 40 от 18.05.2016 за обособена позиция № 2 Договор 41 от 18.05.2016 за обособена позиция № 3  

Гаранции за изпълнение

По Договор 39/18.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови – Обособена позиция № 1 е внесена на 18.05.2016 г. гаранция за изпълнение в размер на 3 225,84 лв. ________________________________________________________________ По Договор 40/18.05.2016 г. за доставка на хранителни продукти на нуждите на училищата на територията на община Братя Даскалови  – Обособена позиция … Read more

Гаранции за участие

По Обособена позиция № 1 –  доставка на хранителни продукти на нуждите на детските заведения на територията на община Братя Даскалови  е внесена на 07.03.2016 г. гаранция за участие от “Брадърс Комерс” ООД в размер на 500,00 лв. На 20.05.2016 г. е възстановена на “Брадърс Комерс” ООД гаранция за участие в размер на 500 лв. По Обособена позиция № … Read more

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение поз 4 Решение за обособени позиции № 1, 2 и 3 – Решение РД -155 от 18.04.2016

Протоколи и доклади на комисията

protokol1 08.03.2016 За обособена позиция № 4 Протокол 2 от 15.03.2016 Протокол 3 комисия За обособени позициии № 1, 2 и 3 Протокол 2, Протокол 3, Протокол 4, Протокол Възложител и Протокол 5  

Обща информация

Линк към АОП Съобщение от 16.03.2016г.: saob6tenie Съобщение от 25.03.2016 г.: saob6tenie

Документация за участие

Документацията за участие в обществената поръчка – Documentation

Откриване на процедура

Решение N РД-30 от 05.02.2016г на Кмета на община Братя Даскалови – Reshenie05.02.2016 Обявление за обществена поръчка – Obqvlenie05.02.2016 Обществената поръчка е публикувана в РОП под N 00256-2016-0001

Одобрени експертни становища от предварителен контрол