Договор за обществена поръчка

Договор 63 от 14.09.2016  и Приложение към Договор 63 – ценово предложение об.п.2 Договор 62 от 14.09.2016 и Приложение към Договор 62 – ценово предложение об.п.1

Протоколи и доклади на комисията

Резултатите от Комисията може да разгледате тук – протокол 1 специализиран превоз

Съобщение за удължаване на срока

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти – ТУК Линк към АОП – Тук

Документация за участие

Документация: Doc-transport Образци: ОБРАЗЦИprevoz Техническа спецификация: техническаспецификацияпревоз Проект на договори:proekto-dogovori-prevoz

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП:Obqva-transport25082016