Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук:

Оферта Ватербилд ЕООД

Оферта Трейс Ямбол АД

оферта Инфра Експерт

Решение за завършване на процедурата по чл.38 от ЗОП

Решение РД 120/09.03.2017г може да видете тук: Решение 122 от 13.03.2017

 

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна консултация Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови 

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови“ може да видите тук: покана