Оферти на участниците

Офертите на участниците може да видите тук: Оферта Ватербилд ЕООД Оферта Трейс Ямбол АД оферта Инфра Експерт

Документация по пазарните консултации

Документация: пазарна консултация Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, Община Братя Даскалови 

Покана за пазарни консултации

Покана за пазарни консултации „Реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в с.Гранит, с.Горно Белево, с.Оризово и с.Черна Гора, община Братя Даскалови“ може да видите тук: покана