Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка по об.поз. 4

Обявление за приключване на договор

Обявление за приключване на договор  72

Приключване / прекратяване на договора

Обявление за приключване на договор 42/25.05.2016 г. – 42 Обявление за приключване на договор 43/25.05.2016 г. – 43

Договор за обществена поръчка

Договора за изпълнение на поръчката – вижте тук –dogovor 090 Приложения към Договор 90: Приложение 1Техническа спецификация – техспец-улица Приложение 2 Технически проект с части: Част Пътна – част 1 + част 2 + част 3 + част 4 Част Геодезия – част 1 + част 2 + част 3 Част ПБЗ Част ПУСО Приложение 3 Ценово предложение – … Read more

Обявления за приключване на договор за обществена поръчка

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr1 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr2 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка – ob-pr3